Barn + Hemlarm = Sant

Hur gammal måste barnen vara för att hantera familjens hemlarm? Går det att lita på att koderna inte delas med kompisar? Vad händer om de råkar aktivera larmet? Dagens hemlarm är anpassade för hela familjen!

Träna de viktigaste funktionerna

Dagens hemlarm har en rad olika funktioner med allt från app-styrning till konton med olika tillträdesnivåer. Välj ut de viktigaste funktionerna håll det på den nivån. Att börja lära barnen för mycket kommer bara göra det krångligt och risken blir större att de gör fel. Vad behöver barnen veta?

  • Larma på / Larma av
  • Akutlarm
  • Inomhuslarm

Testa och känn trygghet

Det är en sak att säga hur något fungerar – en annan sak att testa och uppleva det. Hur högt låter sirenen, vad innebär det att larmbolaget ringer och hur fungerar kameran?

Börja med att ringa upp larmbolaget och berätta att ni vill genomföra en test av ert hemlarm. Därmed kan de agera som vanligt, genom att ringa upp när larmet aktiveras, men utan att väktare skickas ut.

Behövs akutlarmet?

Akutlarm innebär att vissa knappar trycks in varpå väktare tillkallas direkt. Det kan vara vid brand eller inbrott. Många barn inser det allvarliga med akutlarm och använder dessa knappar bara i nödfall. Andra kan anse att akutlarmet behöver aktiveras när de är arga på sina föräldrar…

Här får man som förälder överväga hur barnen kommer att agera om de får veta hur larmet kan aktiveras.

Använd tag som larmar av hemlarmet

Det vanligaste är att hemlarmet kan larmas av med kod, tag eller via mobilen. Det bästa alternativet för barnet är att ge dem en tag. Den hålls upp mot larmdonet när de kommer hem och larmet larmas automatiskt av.

Fördelen är främst säkerheten. En kod kan snabbt spridas till kompisar men det kan inte en tag. Skulle ändå denna tag försvinna kan det snabbt frysas via appen som kontrollerar hemlarmet.

Dessutom har taggen en ytterligare fördel. När barnet kommer hem och larmar av familjens hemlarm så skickas ett meddelande i appen (till föräldrarna) vilken tag som använts för att avlarma. På detta sätt kan de se att barnet kommit hem från skolan, träningen eller kompisen.

Det viktigaste är däremot att barnen förstår att ett hemlarm är en säkerhet – inte en leksak.