Vad är en distansutbildning?

Vad är en distansutbildning och vad skiljer bra sådana utbildningar från sämre? Detta är vanliga frågor som ofta ställs av personer som är intresserade av att utbilda sig på distans. En distansutbildning är precis vad det låter som: en utbildning som sker på distans. Detta är den viktigaste skillnaden mellan distansbaserade utbildningar och traditionella sådana. Med distans syftar man på den fysiska distansen mellan utbildaren och de personer som deltar i utbildningen.

Det vanligaste sättet att bedriva denna typ av undervisning idag är via internet. Enskilda kurser och andra utbildningar finns tillgängliga via webbplatser. Via digitala utbildningsplattformar kan studenter få åtkomst till kursmaterialet via sin dator, surfplatta eller smartphone. Detta gör att studenten kan genomföra en utbildning när som helst och var som helst.

Vad kännetecknar en bra distansutbildning?

Nu har vi rett ut vad en distansutbildning är. Härnäst tänkte vi därför gå igenom vad som kännetecknar en bra distansbaserad utbildning. För alla utbildningar som sker på distans är inte jämlika vad gäller kvalitet och andra aspekter.

Detta är några av de punkter som särskiljer en bättre utbildning från en mindre bra:

  • Högkvalitativt kursinnehåll. Den allra viktigaste egenskapen hos en bra distansbaserad utbildning är kvaliteten på kursinnehållet. Om innehållet i en kurs inte är tillräckligt omfattande och bra bör du överväga att inte gå utbildningen ifråga. Ett högkvalitativt kursinnehåll ger dig den kunskap som du efterfrågar medan ett mindre bra innehåll inte åstadkommer detta.
  • Lagom studietakt. En stor fördel med utbildningar som sker på distans är den individuella studietakten. Du har som student möjlighet att påverka takten och gå igenom en utbildning i din egen takt. Med det sagt finns det ofta även en övergripande studietakt. Därför är det viktigt att denna är alldeles lagom. Studenterna bör varken bli uttråkade för att det går för långsamt eller överväldigade på grund av att utbildningen fortskrider alltför snabbt.
  • Användning av multimedia. Idag är vi inte längre begränsade till studieböcker och krittavlor. Den moderna tekniken har givit oss så många andra sätt att tillgodogöra oss information. Därför bör en bra distansutbildning använda sig av multimedia i undervisningen. Det kan till exempel röra sig om videoklipp, ljudklipp och interaktiva webbsidor.