Konferens är olika för varje verksamhet

Från att ha varit en aktivitet var anställda och ägare i företag ges en möjlighet att träffas under informella omständigheter, har konferens nu blivit en naturlig del i var och varannan verksamhet. Konferenser knyts ofta samman med större händelser i bolaget var man kan ha behov av att gå igenom nya riktlinjer, rutiner eller liknande. I vårt arbete med tips och rekommendationer för bokning av konferensanläggningar och hotell, ser vi en trend där allt fler prioriterar umgänge med sina medarbetare. Kanske kan man till och med hävda att en ny typ av företagskultur breder ut sig i Europa? Ser man till samhörighet och lojalitet på arbetsplatserna runt om i landet, kan man också se en trend där allt fler ser sig själva som en del i ett roligt och givande sammanhang. Detta ger en rad följdeffekter som gynnar verksamheten och alla som befinner sig i eller kring denna.

Konferens är olika för varje verksamhet

En konferens behöver inte se ut på ett specifikt och förutbestämt vis. Tvärtom kan en konferens te sig på en rad olika sätt. Allt handlar om att man skall uppnå den typ av stämning och upplevelse som de anställda förväntar sig och som också bidrar till det man vill få ut av sin konferens.

Det är svårt att avgöra vilka företag som är ute efter vad när det kommer till konferenser. Det finns en mängd fördomar om att företag i en modern och teknisk bransch vill ha konferensanläggningar som har den senaste designen och de mest polerade miljöerna. Detta är långt ifrån verkligheten. Vi hjälper åtskilliga företag att hitta rätt i sina bokningar av konferensanläggningar och förmedlar dagligen kontakt till såväl innerstadshotell som till slott ute på landsbygden. Allt är fråga om vad kunden vill ha och vilka prioriteringar som är viktiga.

Konferens nära kontoret

Som vi nämnt är konferens idag väldigt olikt idag mot hur det en gång började. Idag åker man konferens för att att snabbt komma ifrån och kunna tänka lite ur boxen. Många Stockholmsföretag kan idag lägga en konferens en halvdag bara för att komma ifrån, då är det tur att det finns gott om konferensanläggningar i närheten. I just Stockholm ligger man granne med Lidingö där man hittar flertalet konferensanläggningar som erbjuder utmärkta konferenslokaler och mötesmiljöer som inspirerar till beslut och utveckling. Är du intresserad av att läsa om ett par av dessa anläggningar kan du besöka Mötesbranschen som har en dedikerad sida för just konferens på Lidingö.