Detaljerna för en konferens

Varje konferens är inte den andre sig lik, för att göra det enkelt kan man ta in ett antal saker i åtanke som gör det lättare att fokusera på innehållet för mötet som i slutändan är det viktiga. Var börjar man då när man ska skapa en perfekt konferens? Vår rekommendation är att tänka “vem?” först.

Börja planeringen av en konferens

Ni skall nu komma fram till varför ni skall bjuda in samtliga anställda till den konferens ni skall hålla. I många fall kan orsaken till konferensen vara det man först kommer att tänka på och iså fall är det bara att utforma tillställningen utifrån detta. I andra fall är det mer en fråga om rutin och trivsel vilket lämnar öppet att förändra konferensen helt och hållet utifrån vad det är man vill åstadkomma. Det finns några olika målsättningar som är vanligt förekommande när det kommer till konferens och kanske kan du ha hjälp av dessa.

 • Rekreation
  Kort och gott ett sätt att visa uppskattning. I dessa fall kan konferensen i Stockholm helt och hållet handla om SPA, aktiviteter, god mat och underhållning.
 • Teambildning
  I dessa fall handlar det endast om att få till en lagkänsla och att förbättra samarbetet i gruppen. Kanske vill man förena olika arbetsområden och öka förståelsen för olika roller i arbetet.
 • Implementering
  Nya rutiner och processer som skall vara till nytta för verksamheten som helhet. Det krävs ofta att man jobbar med frågor kring förändringen och beskriver vad det är man vill uppnå och varför man kommit fram till dessa förbättringar.
 • Kick-off
  Inför en nystart efter uppehåll eller för att elda igång för lanseringar och kampanjer. Det kan handla om egna aktiviteter eller om att man skall sjösätta ett samarbete som kräver mycket av kollegorna. För att lägga en grund och för att gå igenom och diskutera allting som krävs är en konferens utmärkt!
 • Konflikthantering/medling
  Det finns arbetslag som hamnar på kant med andra grupper och sinsemellan. En konferens är ett sätt att på neutral mark få lära känna varandra på nytt. Det kan finnas stora vinster att göra genom att jobba med teambildning under en konferens där man har till syfte att hamna rätt igen.

Vad för typ av konferensresa det än kan tänkas vara som ni har kommit fram till, finns möjlighet att hitta rätt anläggning och aktiviteter som passar för det ni vill. I Stockholm finns en tradition av konferenser och vare sig föreläsningssalar, samtalsrum, golf eller SPA är svårt att finna möjligheter för. Tvärtom har man det mesta alldeles intill den anläggning man väljer. Det finns en rad möjliga aktiviteter och potential för den som vill ha en konferens som verkligen bidrar långsiktigt till företaget.

För att få ännu fler tips och idéer till lyckosamma möten rekommenderas att följa nyheter kring konferens från källor som konferensnyheter.nu.