Kan fakturaköp hålla företag vid liv?

Kan fakturaköp hålla företag vid liv?

När företag hamnar på obestånd möter de ofta en situation om liknat ett moment 22. Allmänheten får lågt förtroende för företaget eftersom det är nära konkurs och det blir svårare att få uppdrag. När man inte får uppdrag klarar man inte av att vända företaget på fötter igen. 

Företagsrekonstruktion

Det här är en anledning till att många företag som tappar rejält i kreditvärdighet ofta slutar i en företagsrekonstruktion. Frågan vi ställer oss här är om fakturaköp kan vara ett sätt att återställa förtroendet för företaget och vända skutan uppåt igen?

Vad händer under rekonstruktionen

När man påbörjar en företagsrekonstruktion kommer företaget få en rekonstruktör tilldelad av Tingsrätten. Rekonstruktören har som uppgift att säkerställa att rätt gäldenär får betalt först och att turordningen följs. Företagen slutar inte producera varor och tjänster utan är fortfarande aktiva. Det är dessutom en förutsättning för att man ska ta sig ur rekonstruktionen och bli ett fungerande företag igen.

Inga köp på kredit

Under en pågående företagsrekonstruktion kommer företaget inte tillåtas köpa något på kredit. Om man tidigare haft 30 eller 60 dagars betaltid ändras det nu till noll dagar, alltså kontantbetalning. Det gör att företagets likviditet blir än hårdare ansat eftersom de fortfarande säljer på kredit, ofta 30 dagar.

Ond cirkel

Om man tidigare höll verksamheten flytande genom likviditetsplanering och köpte på 30 dagar men fakturerade på 20 dagar så faller nu den modellen. Numera köper företaget med kontantbetalning och säljer med 20 dagars kredittid. Om det var tunt i kassan innan rekonstruktionen inleddes kommer det bli än värre nu. Att utöka sin orderbok och växa är sällan genomförbart eftersom det anstränger likviditeten ännu mer.

Fakturaköp

Det intressanta är att ett finansbolag som köper fakturor av ett företag lägger främst vikt på företagets kunder och deras kreditvärdighet. Om kunderna har god ekonomi kan finansbolagen ofta köpa fakturorna för ganska bra villkor. Här öppnar sig en möjlighet.

Likviditeten på fötter

Om en verksamhet under pågående företagsrekonstruktion kan köpa kontant och sen sälja med fakturaköp som ger betalt inom ett dygn så kommer likviditeten inte bli lika hårt ansatt. Chanserna för en lyckad företagsrekonstruktion ökar markant när det här problemet är ur världen. 

Är det här lösningen?

Om finansbolagen är beredda att kliva in och stötta företag i ekonomisk kris genom fakturaköp låter vi vara osagt. Modellen fungerar i teorin men det kan finnas andra faktorer som påverkar. Företag under rekonstruktion bör i vilket fall undersöka saken och förhoppningsvis hitta en möjlig väg framåt.