Så planeras och utförs en kick-off

En Kick-off kan sammanfattas både som ett avslut på utfört arbete men också som nystart för företaget. Det är under en kick-off som man redovisar och sammanfattar vad som hänt under året och vilka möjligheter och förändringar som man står inför. Ledningen har ansvaret för att planera och styra kick-offen och här finns det mycket att vinna på att verkligen satsa på att utforma en så välorganiserad kick-off som möjligt. Välorganiserad handlar egentligen om att se till att samtliga deltagare får ut så mycket som möjligt och att det både handlar om att synliggöra och stärka det personliga engagemanget och drivkraften för hela företaget. På vilket sätt detta utförs beror helt och hållet på vilket företag det handlar om. Ett nystartat företag har ofta större behov av en kick-off där medarbetarna ges tillfälle att lära känna både företaget, får vara med att skapa en trivsam och fungerande företagskultur men också att hitta sin egen roll i företaget. För att hitta sin roll behöver man lära känna sina medarbetare och här gör en kick-off stor nytta för företaget. För äldre och redan etablerade företag är en kick-off både en sammandragning av tidigare verksamhetsår och en motivationsfaktor inför kommande. Här kan större fokus ligga på att delge medarbetarna de förändringar som företaget står inför, men givetvis är det viktigt att även fortsättningsvis arbeta med att stärka företagskulturen genom att hitta på aktiviteter som verkar för detta.

Roligt i arbetsteamet

KickoffAktiviteter är alltså ett ledord i dessa sammanhang och det finns lika många aktiviteter som man kan utföra tillsammans som det finns företag. Vilken aktivitet man väljer beror helt och hållet på vilket behov som finns bland medarbetarna och givetvis vad de skulle uppskatta. Man kan både utmana och belöna genom aktiviteter. Utmaningar som är vanliga under en kick-off kan vara olika slags uppdrag som gruppen får lösa tillsammans och belöningsaktiviteter kan vara att låta gruppen laga och äta en god middag tillsammans, gå på spa och så vidare. Som tidigare nämndes är det ledningsgruppen som ansvarar för planeringen av en kick-off. Vanligtvis kommer de med förslag på upplägg som både gäller information och aktiviteter. Det viktiga är att de planerar utifrån företagets behov.

Våga testa

Genom att reflektera kring delar som fungerar bra och de delar som fungerar mindre bra i företaget kan de hitta ett upplägg för vad som är viktigt för just dem. En del företag väljer att ta in eventföretag som både kan stå för intressanta och inspirerande föreläsare och som även kan planera in spännande aktiviteter för gruppen. Eventföretag brukar se till att hålla en workshop med ledningen i förväg för att reda ut var behovet ligger. Därefter kan de boka in alltsammans och skräddarsy en kick-off som stämmer överens med företagets behov. Boende, mat, transport konferensanläggning, föreläsare och aktiviteter är de delar som eventföretaget kan ta hand om.

Balans

Det finns mycket man kan diskutera vad gäller effektivitet och aktivitet. Dock är passivitet också viktigt under en tillställning. Att slappna av i ett SPA eller att njuta av luften hör till faktorer som bär allting. Lyxweekend.nu har en hel del tips om hälsa och njutning. Vi tipsar om ett besök för att bättre hitta inspiration.