Tips inför konferensen

Att åka på konferens är något som fler och fler arbetsplatser väljer att göra emellanåt, och också något som alltid blir väldigt uppskattat! En konferens kan innebära en hel del olika saker, men i grunden handlar det om att en arbetsgivare och ett arbetslag ska få tillfälle att komma bort från sin vanliga arbetsplats (ill exempel kontorsmiljö) och känna på att arbeta eller kanske gå på föreläsningar eller workshops i en annan miljö än vad de är vana vid. Det handlar helt enkelt om att förlägga en del av arbetet till en annan plats än vad arbetet vanligen är förlagt till. Om arbetet sedan går ut på att tillsammans utarbeta en stor och omvälvande plan för ett projekt man står inför, eller är mer koncentrerat på att vara åhörare och tillskansa sig ny kunskap.

Det finns många fördelar med att åka på konferens! En är att det alltid är gynnande för motivationen bland ens medarbetare med miljöombyte. Inte bara är det skönt och inspirerande att se nya platser, utan det är också många gånger ett bra sätt att få ett extra fokus, inför det konferensen ska handla om.

Spa-upplevelse på Blue Hotel

Konferensämnen

En annan klar fördel är att det många gånger finns möjlighet att kombinera själva konferensen med aktiviteter som mer är till för rekreation och umgänge, till exempel konferens med spa-upplevelser, lång-middagar, skogspromenader eller dylikt. På så vis kan konferensen bli till ett fint minne både på ett yrkesmässigt plan och även rent privat. Kanske finns det möjlighet att träffa andra arbetslag eller kollegor på konferensen, och viktiga kontakter kan få tillfälle att knytas! Möjligheterna är många.

Ytterligare en fördel är att en konferens ofta utgör en möjlighet att få ta del av fortbildningsmaterial, som kanske annars inte gemene man på arbetsplatsen skulle ha möjlighet eller tid att tillskansa sig. Att fortbilda sig är viktigt både för att utvecklas i sin yrkesroll men också för att bibehålla ett gott självförtroende på jobbet. Att hänga med i utvecklingen gör dessutom så att man känner och vet att man kan göra ett bra jobb som också är ”up to date” med samhällsutvecklingen!